Project School & Schuld

In opdracht van de gemeente Amsterdam voert Westerbeek COD het project School & Schuld uit. Voor dit project is er op elke ROC in Amsterdam een schuldhulpverlener van Westerbeek COD aanwezig.

We richten ons op het ondersteunen en financieel zelfredzaam maken van de studenten. Daarnaast spelen we in op nieuwe behoeftes zoals de digi-bieb. We blijven ons ontwikkelen om aan te blijven sluiten bij de doelgroep en kwetsbare doelgroep, denk aan statushouders en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Meer informatie over Check Je Centen en Project School & Schuld?

Doel van het project

Het doel van Project School & Schuld is het voorkomen van schooluitval door financiële problemen. De schuldhulpverlener maakt deel uit van het zorgteam, waardoor leerlingen met financiële problemen vanuit een multidisciplinaire aanpak ‘binnen boord’ gehouden kunnen worden.

De schuldhulpverleners houden spreekuren, geven voorlichting in de klassen en lopen ook gewoon rond op de scholen. Zo vormen ze een laagdrempelig aanspreekpunt.

Ontwikkelingen

We zien een stijging in het aantal aanmeldingen per jaar. In 2020 hebben we 1951 studenten geholpen. No show daalt de laatste jaren door de korte lijntjes met de verschillende disciplines binnen de school, zoals de zorgcoördinator, mentor, jeugdadviseur, jeugdarts en loopbaanadviseur. Deze korte lijntjes zorgen er voor dat de studenten ook voor problemen op andere leefgebieden hulp geboden krijgen.