Wat doet de budgetcoach?

Wat doet de budgetcoach?

 

De budgetcoach kan jou ondersteuning bieden op het gebied van financiën. Dit betekent dat je bij de budgetcoach terecht kunt als je schulden hebt of als je vragen hebt over financiën in het algemeen. Ook als je van plan bent om op jezelf te gaan wonen, dan kan de budgetcoach samen met jou een budgetplan opstellen om te kijken of het financieel haalbaar is.

 

Je kunt dus voor drie verschillende onderwerpen bij de budgetcoach terecht:

  1. Schuldhulpverlening: begeleiding bij het oplossen en voorkomen van schulden door middel van een traject. Eerste stap is om geen nieuwe schulden te maken en vaste lasten te betalen. Dan wordt gekeken welk traject ingegaan kan worden.
  2. Financiële vragen: studiefinanciering, éénoudertoeslag, zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, belastingteruggave, waar heb ik recht op? Of andere vragen die met financiën te maken hebben en hier niet genoemd staan.
  3. Budgetadvies: kan je van je inkomen de vaste lasten betalen? Vaste lasten zijn betalingen die iedere maand gedaan moeten worden zoals huur, zorgverzekering, lesgeld etc. Waar kan je op besparen? Begeleiding in het leren omgaan met budget (budgetteren), hoe voorkom je schulden?

 

Wat kan je verwachten?

 

In het eerste gesprek bekijkt de budgetcoach met jou wat je vragen zijn en waar je hulp bij nodig hebt. Het kan zijn dat een eenmalig gesprek voldoende is. Dit is meestal het geval bij financiële vragen. Blijkt dat je budgetadvies of begeleiding nodig hebt bij het oplossen van je schulden, dan wordt uitgebreid naar je financiële situatie gekeken.

 

In het geval van schulden zal worden gevraagd hoe de schulden zijn ontstaan. Dit is belangrijk om te weten, omdat de oorzaak van de schulden eerst aangepakt moet worden. Ook worden je inkomsten en uitgaven op een rijtje gezet. Vaak geeft dit al gelijk veel meer overzicht. Na het eerste gesprek wordt in het geval van schuldhulpverlening een plan van aanpak opgesteld, zodat aan de hand van doelen en tussenstappen de situatie wordt verbeterd.

 

Wat verwachten we van jou?

 

Om je te kunnen begeleiden, wordt van jou het een en ander verwacht. Voorop staat dat je gemotiveerd bent en zelf verantwoordelijkheid neemt voor je situatie.

 

  • Als je een les moet missen voor een afspraak bij de budgetcoach, overleg dit dan altijd met je docent / loopbaanbegeleider.
  • Als je brieven van schuldeisers hebt, neem die dan mee naar de afspraak.
  • Neem inkomensbewijzen, bewijsstukken vaste lasten en bankafschriften van de afgelopen twee maanden mee.
  • Als er iets verandert in je financiële situatie, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de budgetcoach.
  • Je loopbaanbegeleider en zorgcoördinator zijn altijd op de hoogte dat je bij de budgetcoach aangemeld bent. Zij krijgen niet te horen wat je met de budgetcoach bespreekt, tenzij je daar toestemming voor geeft.
  • Als je niet op de afspraak kan komen, meld je dan op tijd af.

 

Waar?

 

Op alle ROC's van Amsterdam en de ROC Top locaties is een budgetcoach aanwezig. Vraag aan je zorgcoördinator of loopbaanbegeleider waar de budgetcoach zit en vraag meteen om een doorverwijzing.

 

Hoe?

 

Je mag altijd zelf binnenlopen bij de budgetcoach. Of je kunt natuurlijk ook contact opnemen per telefoon, Whatsapp of mail voor het maken van een afspraak, zie hiervoor de contact informatie op de site. Voor elke reden van aanmelding heb je een doorverwijzing (in Trajectplanner) nodig van je zorgcoördinator.